Dr. Öğr. Üyesi Fatih Can Karaca

Genel Cerrahi
 • 2000-2006 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2007-2012 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • 2007-2012 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • 2012-2014 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2014-2017 Metabolik Cerrahi Kliniği – İstanbul (2014-2017)
 • 2017- 2018 Özel Gebze Konak Hastanesi
 • 2018-2019 Altınbaş Üniversitesi Medicalpark Bahçelievler Hastanesi
 • 2019-İstanbul Cerrahi Hastanesi
 • Metabolik cerrahi (Şeker hastalığının ameliyatla tedavisi)
 • İleal interpozisyon ve Transitbipartisyon ameliyatları
 • Obezite cerrahisi, Tüp mide ameliyatı
 • Mide küçültme ameliyatı
 • Gastrik By-pass ameliyatları
 • Mide Balonu
 • Laparoskopik ameliyatlar
 • 1. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu, 30 Ekim – 1 Kasım 2007, İstanbul.
 • 2. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Acil Yaşam Desteği Kursu, 2 Kasım 2007, İstanbul.
 • 3. İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Deney Hayvanları Kullanım Kursu, 15-26 Aralık 2008, İstanbul.
 • 4. 5. Cerrahi Araştırma Kongresi, Klinik Araştırma Kursu, 10 Aralık 2009, Ankara.
 • 5. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Simülasyonlu, Uygulamalı Laparoskopik Eğitim Programı, 7-13 Nisan 2010, İstanbul.
 • 6. Türk Cerrahi Derneği Stapler Kullanım Kursu, 18 Aralık 2010, İstanbul.
 • 7. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Anatomi Anabilim Dalı,  Kadavrada Karın Duvarı ve Boşluğu Anatomik Çalışmaları-Uygulamalı Eğitim Programı, 28 Haziran 2010, İstanbul.
 • 8. 6. Cerrahi Araştırma Kongresi, Bilimsel Araştırma Veri Kaydı, Görsel Dökümantasyon ve Etkili Sunum Kursu, 8-10 Aralık 2011, Ankara
 • 9. Acıbadem Maslak Hastanesi, Laparoskopik ve Robotik Yöntemlerle Metabolizma ve Obezite Cerrahisi Semineri, 22 Ocak 2011, İstanbul.
 • 10. I. İleal İnterpozisyon Sempozyumu. İstanbul, 16.06.2012
 • 11. 1. Ulusal İleal İnterpozisyon Workshop Uygulaması. İstanbul, 20.10.2012
 • 12. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Laparoskopik Fıtık Onarımları Kursu, 11 Nisan 2013, Bodrum.
 • 13. 2. Obezite Sempozyumu ve Obezite ile Savaş Platformu Gıda ve Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, 4-5 Aralık 2015, İstanbul
 • Türk Cerrahi Derneği
 • TOSS (Türkiye Obezite Cerrahi Derneği)
 • İFSO (Uluslararası Obezite Cerrahisi Fedarasyonu)
 • Türkiye Metabolik Cerrahi Derneği
 • BMCD (Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği)
 • Celik A, Cagiltay E, Ugale S, Asci M, Celik BO, Karaca C, Abdul-Ghani M. Diverted sleeve gastrectomy with ileal transposition in overweight, obese, and morbidly obese patients with type 2 diabetes: results of 1-year follow-up. Surg Obes Relat Dis. 2015 Oct 1.
 • Celik A, Dixon JB,  Pouwels S, Celik BO, Karaca FC, Gupta A, Santoro S, Ugale S. Effects of different metabolic states and surgical models on glucose metabolism and secretion of ileal L-cell peptides: protocol for a cross-sectional study. BMJ Open. 2016 Mar 14;6(3): e010245
 • Celik A, Pouwels S, Karaca FC, Çağıltay E, Ugale S, Etikan İ, Büyükbozkırlı D, Kılıç YE. Time to Glycemic Control – an Observational Study of 3 Different Operations. Obes Surg. 2017 Mar;27(3):694-702
 • Demiral G, Ozcelik A, Ozemir İA, Bayraktar O, Boluk S, Karaca FC,  Bayraktar B. Comparison of two laparoscopic techniques for detecting the accessory spleen : standard versus transumbilical multiport single-site laparoscopy. Biomedical Research 2017; 28(14).
 • Ozben V, Aydogan F, Karaca FC, Ilvan S, Uras C. Nodular Fasciitis of the Breast  Previously Misdiagnosed as Breast Carcinoma. Breast Care (Basel). 2009; 4(6): 401-402.
 • Karatas A, Ozben V, Aytac E, Karaca FC, Salihoglu Z, Uzun H,Erdamar S,Ulualp K. An alternative  sutureless repair technique with amelogenin for duodenal perforation. Acta Chir Belg. 2012; 112(2): 121-5
 • F.C. Karaca, F. Aydogan, Y. Sagara, H. Turna, M. Velidedeoglu, F. Kilic, M.H. Yilmaz, A. Pusane, T. Aydogan,  V. Celik, C. Oral Does breast cancer rate really increase among young women? 18th World Congress of Breast Healthcare; 2014 Oct. 16-19; Orlando, FL, USA.
 • Karaca F. C, Bayraktar O, Bayraktar B. Renal transplantasyon yapılmış morbid obez hastalarda Sleeve gastrektomi. Olgu sunumu eşliğinde literatürün gözden geçirilmesi. 5 th National 3 rd Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic  Disorders 12-15 October 2017, Antalya.
 • Karaca F. C, Bayraktar O, Bayraktar B. Tip 2 diyabetes mellitusta kimler ameliyattan fayda görür? Hasta seçimi ve laboratuar parametrelerinin değerlendirmesi. 5 th National 3 rd Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic  Disorders 12-15 October 2017, Antalya.
 • Karaca F. C, Bayraktar O, Bayraktar B. Transit bipartisyon ve Sleeve Gastrektomi teknik detaylar.   5 th National 3 rd Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic  Disorders 12-15 October 2017, Antalya.
 • Karaca F. C, Bayraktar O, Bayraktar B. Transit bipartisyon ameliyatı teknik detaylar.   5 th National 3 rd Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic  Disorders 12-15 October 2017, Antalya.
 • Karaca F. C, Bayraktar O, Bayraktar B. Transit bipartisyon ameliyatı sonrası gastroileostomi anastomoz darlığına endoskopik balon dilatasyonu. 5 th National 3 rd Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic  Disorders 12-15 October 2017, Antalya.
 • Karaca F. C, Bayraktar O, Bayraktar B. Laparoskopik Transit bipartisyon ameliyatında gastroileostomi anastomoz teknikleri. 5 th National 3 rd Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic  Disorders 12-15 October 2017, Antalya.
 • Karaca F.C. Sleeve gastrektomi: Nasıl yapıyorum? 2. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi 23-26 Kasım 2017, Antalya.
 • Karaca F.C Metabolik Cerrahinin Geleceği ve Yeni Teknikler Neler Olabilir? 2. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi 23-26 Kasım 2017, Antalya.
 • Canlı ameliyat Roux and Y Gastric Bypass – Bruno Dillemans & Faki Akın & Fatih Can Karaca. 5 th National 3 rd Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic  Disorders 12-15 October 2017, Antalya
 • Canlı ameliyat Laparoskopik Transit Bipartisyon Ameliyatı – Alper Çelik & Fatih Can Karaca. Obezite ve Metabolizma Cerrahisi 2. Kış Okulu. 27-28 Ocak 2017, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 • Aydoğan F, Cengiz A, Çerçel A, Karaca C. Memenin Paget Hastalığı: Cerrahi Tedavi Seçimi (21 Olgunun Analizi). Meme Hastalıkları Dergisi 2009; 16(1): 7-10.
 • Hatipoğlu E, Gümüşoğlu A, Karaca F.C. Safra Yolların Açılan Dev Karaciğer Kist Hidatiğinin ERCP  Yardımlı Laparoskopik Cerrahi Tedavisi. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009 s:135
 • Özben V, Karataş A, Aytaç E, Karaca C. Duodenum Perforasyonunda Klasik Cerrahi Tekniklerinin Amelogenin ve Fibrin Yapıştırıcı ile Yapılan Sütursüz Onarım Teknikleri ile Karşılaştırılması. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009 s:121
 • Taşkın M, Zengin K, Gökçal F, Karaca F.C. Laparoskopik Total Gastrektomi. 9. Ulusal Endoskopik  Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009
 • Baca B, Sarıbeyoglu K, Aytac E, Aydogan F, Çarkman S,Karataş A, Teksöz S, Taşcı Y, Karaca F.C,  Yavuz Nihat, Pekmezci S. Laparoscopic appendectomy: Our experience in 1075 cases. 1O th European  Congress of Trauma and Emergency Surgery  13-17 May 2009, Antalya.
 • Karaca F.C, Atasoy D. Laparoskopik Spiegel Fıtığı Tamiri. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, 11-14 Nisan 2013 s:94
 • Karaca F.C, Atasoy D. Laparoskopik Kasık Fıtığı Deneyimlerimiz. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, 11-14 Nisan 2013 s:42
 • Karaca F.C, Atasoy D. Laparoskopik Ventral Fıtık Deneyimlerimiz. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, 11-14 Nisan 2013 s:43